اعضای کمیته علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۱۱ | 

فهرست اعضای کمیتۀ علمی ششمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایران


** دبیر علمی کنگره: دکتر حمید پورشریفی

۱.    دکتر مهرنوش اثباتی، معاون دبیر علمی کنگره
۲.    دکتر حسن احدی، دانشگاه علامه طباطبایی
۳.    دکتر عبدالجواد احمدی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۴.    دکتر نسرین ارشدی، دانشگاه شهید چمران اهواز
۵.    دکتر منوچهر ازخوش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۶.    دکتر معصومه اسماعیلی، دانشگاه علامه طباطبایی
۷.    دکتر محمدعلی اصغری مقدم، دانشگاه شاهد
۸.    دکتر غلامعلی افروز، دانشگاه تهران
۹.    دکتر امیر امین یزدی، دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰.    دکتر عباسعلی اللهیاری، دانشگاه تربیت مدرس
۱۱.    دکتر عبدالله امیدی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۱۲.    دکتر پرویز آزادفلاح، دانشگاه تربیت مدرس
۱۳.    دکتر علیرضا آقایوسفی، دانشگاه پیام نور، مرکز قم
۱۴.    دکتر جلیل باباپور خیرالدین، دانشگاه تبریز
۱۵.    دکتر فرشته باعزت، دانشگاه مازندران
۱۶.    دکتر فاطمه باقریان، دانشگاه شهید بهشتی
۱۷.    دکتر رضا باقریان سرارودی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۸.    دکتر نورمحمد بخشانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۹.    دکتر عباس بخشی پور رودسری، دانشگاه تبریز
۲۰.    دکتر محمدعلی بشارت، دانشگاه تهران
۲۱.    دکتر سیمین بشردوست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۲۲.    دکتر احمد برجعلی، دانشگاه علامه طباطبایی
۲۳.    دکتر شکوه السادات بنی جمالی، دانشگاه الزهرا
۲۴.    دکتر احمد به پژوه، دانشگاه تهران
۲۵.    دکتر بهمن بهمنی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۲۶.    دکتر منصور بیرامی، دانشگاه تبریز
۲۷.    دکتر بهروز بیرشک، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۸.    دکتر حسن پاشاشریفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۲۹.    دکتر شهلا پاکدامن، دانشگاه شهید بهشتی
۳۰.    دکتر شهلا پزشک، دانشگاه علامه طباطبایی
۳۱.    دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دانشگاه شهیدبهشتی
۳۲.    دکتر عباس پورشهباز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۳۳.    دکتر بیوک تاجری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۳۴.    دکتر فریده ترابی میلانی
۳۵.    دکتر مهدی جعفری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۶.    دکتر سید احمد جلالی
۳۷.    دکتر محمدرضا جلالی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۳۸.    دکتر محمد حاتمی، دانشگاه خوارزمی
۳۹.    دکتر نادر حاجلو، دانشگاه محقق اردبیلی
۴۰.    دکتر مجتبی حبیبی عسکرآباد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴۱.    دکتر مسعود حجازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
۴۲.    دکتر حمیدرضا حسن آبادی، دانشگاه خوارزمی
۴۳.    دکتر جعفر حسنی، دانشگاه خوارزمی
۴۴.    دکتر سیدمهدی حسینی¬فرد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۴۵.    دکتر خسرو حمزه، دبیر اجرایی کنگره
۴۶.    دکتر حسن حمیدپور، انجمن روانشناسی ایران
۴۷.    دکتر محمود حیدری، دانشگاه شهید بهشتی
۴۸.    دکتر علی خانزاده، دانشگاه تهران
۴۹.    دکتر رضا خجسته مهر، دانشگاه شهید چمران اهواز
۵۰.    دکتر شیرعلی خرامین، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۵۱.    دکتر سید علی¬نقی (کمال) خرازی، دانشگاه تهران
۵۲.    دکتر روشنک خدابخش، دانشگاه الزهرا
۵۳.    دکتر مهدی خدادادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۵۴.    دکتر محمد خدایاری فرد، دانشگاه تهران
۵۵.    دکتر محمدرضا خدایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۵۶.    دکتر زهره خسروی، دانشگاه الزهرا
۵۷.    دکتر اکرم خمسه¬ای، دانشگاه الزهرا
۵۸.    دکتر حسین داداش زاده، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵۹.    دکتر اصغر دادخواه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۶۰.    دکتر پرویز دباغی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۶۱.    دکتر فریبرز درتاج، دانشگاه علامه طباطبایی
۶۲.    دکتر مهدی درویش
۶۳.    دکتر محمود دژکام، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۶۴.    دکتر شیوا دولت آبادی، دانشگاه علامه طباطبایی
۶۵.    دکتر بهروز دولتشاهی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۶۶.    دکتر محسن دهقانی، دانشگاه شهید بهشتی
۶۷.    دکتر محمدعلی رحمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
۶۸.    دکتر چنگیز رحیمی، دانشگاه شیراز
۶۹.    دکتر اسحق رحیمیان بوگر، دانشگاه سمنان
۷۰.    دکتر مظاهر رضایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۷۱.    دکتر رسول روشن، دانشگاه شاهد
۷۲.    دکتر مهدی زارع بهرام آبادی، پژوهشکده سمت
۷۳.    دکتر فریبا زرانی، دانشگاه شهید بهشتی
۷۴.    دکتر رضا زمانی، دانشگاه تهران
۷۵.    دکتر محمود ساعتچی، دانشگاه علامه طباطبایی
۷۶.    دکتر سیامک سامانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
۷۷.    دکتر علی سلیمانی، دانشگاه علم و فرهنگ
۷۸.    دکتر احمد سهرابی، دانشگاه کردستان
۷۹.    دکتر فرامرز سهرابی، دانشگاه علامه طباطبایی
۸۰.    دکتر مریم سیف نراقی، دانشگاه علامه طباطبایی
۸۱.    دکتر حسین شکرکن، دانشگاه شهید چمران اهواز
۸۲.    دکتر مهرناز شهرآرای، دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)
۸۳.    دکتر شهریار شهیدی، دانشگاه شهید بهشتی
۸۴.    دکتر علی صاحبی، موسسه واقعیت درمانی گلاسر
۸۵.    دکتر منصوره السادات صادقی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
۸۶.    دکتر ناصر صبحی قراملکی، دانشگاه محقق اردبیلی
۸۷.    دکتر غلامرضا صرامی، دانشگاه خوارزمی
۸۸.    دکتر حمیدرضا صرامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر
۸۹.    دکتر مجید صفاری نیا، دانشگاه پیام نور
۹۰.    دکتر فرهاد طارمیان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۹۱.    دکتر نرگس طالقانی
۹۲.    دکتر کارینه طهماسیان، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
۹۳.    دکتر محمدکاظم عاطف وحید، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۹۴.    دکتر محمدرضا عابدی، دانشگاه اصفهان
۹۵.    دکتر حسن عشایری، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۹۶.    دکتر شهین علیایی زند، دانشگاه علامه طباطبایی
۹۷.    دکتر ندا علی¬بیگی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۹۸.    دکتر احمد علی پور، دانشگاه پیام نور
۹۹.    دکتر حسن عماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین
۱۰۰.    دکتر علی عیسی زادگان، دانشگاه ارومیه
۱۰۱.    دکتر باقر غباری بناب، دانشگاه تهران
۱۰۲.    دکتر بنفشه غرایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۰۳.    دکتر جلیل فتح آبادی، دانشگاه شهید بهشتی
۱۰۴.    دکتر علی فتحی آشتیانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
۱۰۵.    دکتر لادن فتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۰۶.    دکتر ولی الله فرزاد، دانشگاه تربیت معلم تهران
۱۰۷.    دکتر فاطمه قاسم زاده، انجمن روانشناسی ایران
۱۰۸.    دکتر قاسم قاضی، دانشگاه تهران
۱۰۹.    دکتر حمیرا قزوینی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۱۱۰.    دکتر سیدموسی کافی، دانشگاه گیلان
۱۱۱.    دکتر حسین کارشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
۱۱۲.    دکتر کیوان کاکابرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
۱۱۳.    دکتر فرنگیس کاظمی، دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱۴.    دکتر آمنه سادات کاظمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
۱۱۵.    دکتر یوسف کریمی، دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱۶.    دکتر علیرضا کیامنش، دانشگاه خوارزمی
۱۱۷.    دکتر محمود گلزاری، دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱۸.    دکتر حمزه گنجی، دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱۹.    دکتر ناصر گودرزی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۱۲۰.    دکتر بیژن گیلانی، دانشگاه تهران
۱۲۱.    دکتر فرح لطفی کاشانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۱۲۲.    دکتر پروانه محمدخانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۱۲۳.    دکتر شهرام محمدخانی، دانشگاه خوارزمی
۱۲۴.    دکتر ابوالفضل محمدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۵.    دکتر مجید محمود علیلو، دانشگاه تبریز
۱۲۶.    دکتر محمدابراهیم مداحی، دانشگاه شاهد
۱۲۷.    دکتر علیرضا مرادی، دانشگاه خوارزمی
۱۲۸.    دکتر محمدعلی مظاهری، دانشگاه شهید بهشتی
۱۲۹.    دکتر علی مقدم¬زاده، دانشگاه تهران
۱۳۰.    دکتر آذرخش مکری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۱.    دکتر نادر منیرپور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
۱۳۲.    دکتر امیرهوشنگ مهریار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۳.    دکتر فرشته موتابی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۴.    دکتر خدامراد مومنی، دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۳۵.    دکتر فرشته مومنی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۱۳۶.    دکتر بهرام میرزائیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
۱۳۷.    آقای مهدی میرمحمدصادقی، سازمان بهزیستی کشور
۱۳۸.    دکتر غلامرضا نفیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۱۳۹.    دکتر محمد نریمانی، دانشگاه محقق اردبیلی
۱۴۰.    دکتر صادق نصری، دانشگاه شهید رجایی
۱۴۱.    دکتر محمدعلی نظری، دانشگاه تبریز
۱۴۲.    دکتر کاظم نعمت¬الله ماهانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
۱۴۳.    دکتر شکوه نوابی نژاد، دانشگاه خوارزمی
۱۴۴.    دکتر ابوالقاسم نوری، دانشگاه اصفهان
۱۴۵.    دکتر ربابه نوری قاسم آبادی، دانشگاه خوارزمی
۱۴۶.    دکتر محمدکاظم واعظ موسوی، دانشگاه جامع امام حسین
۱۴۷.    دکتر حبیب هادیان فرد، دانشگاه شیراز
۱۴۸.    دکتر تورج هاشمی، دانشگاه تبریز
۱۴۹.    دکتر کیانوش هاشمیان، دانشگاه الزهرا
۱۵۰.    دکتر شهرام وزیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۱۵۱.    دکتر پریوش وکیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۱۵۲.    دکتر مصیب یارمحمدی، دانشگاه بوعلی سینای همدان
۱۵۳.    دکتر فریدون یاریاری، دانشگاه خوارزمی
۱۵۴.    دکتر حمید یعقوبی، دانشگاه شاهد
۱۵۵.    دکتر سیدجلال یونسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


دفعات مشاهده: 2978 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کننده

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال اصل مقاله (خلاصه مبسوط) : تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 
  • مهلت پیش ثبت‌نام (ثبت‌نام با تخفیف) : تا ۳۱ تیر ۱۳۹۶ 
  • مهلت ثبت‌نام عادی (ثبت‌نام بدون تحفیف): از ۳۱ تیر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • تاریخ برگزاری : ۲۵-۲۳ آبان ۱۳۹۶

پوستر کنگره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 934 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 1 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 167726 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 365 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | 6th National Congress of Iranian Psychological Association

Designed & Developed by : Yektaweb