هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران- راهنمای نگارش چکیده مقاله
راهنمای نگارش چکیدۀ مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۰ | 
راهنمای نگارش چکیدۀ مقاله


• چکیدۀ مقاله باید به زبان فارسی حاوی حداکثر ۳۰۰ کلمه، با فونت زر یا میترا سیاه، با سایز ۱۲ و فاصله سطر ۱ با نرم افزار Word نسخۀ ۲۰۰۳ به بالا تایپ شده و حداکثر تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ از طریق فرم ارسال مقاله در وبگاه کنگره بارگذاری شود. جهت آگاهی از نحوۀ ارسال و بارگذاری مقالۀ خود حتما راهنمای ارسال مقاله را مطالعه فرمایید.

ساختارچکیدۀ مقاله برای پذیرش اولیّه در کنگره، به ترتیب شامل عناصر زیر است:
۱. مقدمه، که شامل زمینه مساله (در حد یک تا دو جمله) و هدف از انجام پژوهش (در حد یک جمله) است؛
۲. روش، که در آن اطلاعات مربوط به جامعه، نمونه و ابزار ذکر می‌شود (در حد سه تا چهار جمله)؛
۳. یافته‌ها، که یافته‌های اصلی و مهم پژوهش (در حد دو تا سه جمله) را شامل می‌شود؛
۴. نتیجه‌گیری از پژوهش (در حد یک یا دو جمله) نوشته می‌شود. 


مراحل بررسی و داوری چکیده مقاله
• در مرحله اول، چکیدۀ مقاله‌ها داوری خواهد شد. شایان ذکر است فقط چکیده مقاله‌هایی بررسی خواهد شد که تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ و با رعایت ساختار تعیین شده، به وبگاه کنگره ارسال شده باشند.
• در مرحله دوم و در صورت پذیرش اولیه موضوع و چکیدۀ مقاله، متن کامل مقاله (خلاصه مبسوط) باید
تا تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ به وبگاه کنگره ارسال شود.
توجه: پذیرش نهایی مقاله منوط به دریافت متن کامل (خلاصه مبسوط) و تایید آن است.
توضیحات مربوط به نحوه نگارش متن کامل مقاله (خلاصه مبسوط)، پس از اعلام نتایج داوری چکیدۀ مقاله ها، منتشر خواهد شد.

شرایط پذیرش مقاله
• مقاله باید کاملاً جنبه پژوهشی داشته باشد و اصول کلی نظری، مدل سازی و روش شناسی در آن مراعات شده باشد.
• مقاله باید اصیل بوده و پیش از این به چاپ نرسیده و یا ارایه نشده باشد.
• پذیرش مقاله می تواند منوط به انجام اصلاحات پیشنهادی از جانب داوران باشد.
• مقاله ها با نظر کمیته علمی به صورت سخنرانی یا پوستر ارایه خواهند شد.
• ارزش علمی مقاله های پوستری،  معادل مقاله های ارایه شده به صورت سخنرانی است.
• سقف مجاز ارسال مقاله برای هر فرد به عنوان نویسندۀ اول
۲ مقاله است. نویسندگان اوّلی که بیش از ۲ مقاله به کنگره ارسال نمایند همۀ مقاله‌های ایشان از چرخۀ داوری مقالات حذف خواهد شد.
• انتشار مقاله های پذیرفته شده در کتابچه یا لوح فشردۀ مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران و همچنین دریافت گواهی ارایه مقاله (شفاهی و پوستر)، مشروط به ثبت نام نویسندۀ اول مقاله در کنگره و پرداخت هزینۀ ثبت نام  مطابق با توضیحات مندرج در اطلاعات ثبت نام برای شرکت در کنگره است.
  • همانند روال کنگره های پیشین انجمن روانشناسی ایران، مجموعه مقالات کنگره در لوح فشرده ای به عنوان ویژه نامه دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی روانشناسی معاصر منتشر خواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که اگرچه انتشار مقالات به عنوان ویژه نامه در یک مجلۀ علمی-پژوهشی ارزشمندی خاص خود را داراست، با این وجود شایان ذکر است که امتیاز تعلق گرفته به این مقالات برابر با امتیاز انتشار مقاله در مجموعه مقالات کنگره خواهد بود.
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران:
http://congress.iranpa.org/find.php?item=1.67.13.fa
برگشت به اصل مطلب