هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران- راهنمای نگارش خلاصه مبسوط (اصل مقاله)
راهنمای نگارش خلاصه مبسوط (اصل مقاله)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۷ | 
راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله (اصل مقاله)  و شرایط پذیرش آن
 
نویسندگان محترم مقالاتی که چکیده ارسالی آنها، پذیرش اولیه دریافت کرده است، لطفا به توضیحات زیر توجه نموده و بر اساس آن نسبت به نگارش خلاصه مبسوط مقاله خود اقدام فرمایند. شایان ذکر است که پذیرش نهایی مقاله منوط به دریافت متن کامل (خلاصه مبسوط) و تایید آن است.
 1. صرفا افرادی می‌توانند خلاصه مبسوط مقاله (اصل مقاله) را ارسال نمایند که چکیده مقاله آنها مورد پذیرش اولیه قرار گرفته باشد.
 2. فقط خلاصه مبسوط مقاله‌هایی بررسی خواهند شد که بر اساس راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله، نوشته شده و تا تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ به وبگاه کنگره ارسال شده باشند.
 3. مقاله (خلاصه مبسوط) باید کاملاً منطبق با راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله بوده و اصول کلی نظری، مدل سازی و روش شناسی در آن مراعات شده باشد. برای دریافت راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله، اینجا را کلیک کنید.
 4. مقاله باید اصیل بوده و پیش از این به چاپ نرسیده و یا ارایه نشده باشد.
 5. پذیرش نهایی مقاله می تواند منوط به انجام اصلاحات پیشنهادی از جانب داوران باشد.
 6. مقاله ها با نظر کمیته علمی به صورت سخنرانی یا پوستر ارایه خواهند شد.
 7. ارزش علمی مقاله های پوستری،  معادل مقاله های ارایه شده به صورت سخنرانی است.
 8. همانند روال کنگره های پیشین انجمن روانشناسی ایران، مجموعه مقالات کنگره در لوح فشرده ای به عنوان ویژه نامه دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی روانشناسی معاصر منتشر خواهد شد.
 9. لازم به یادآوری است که اگرچه انتشار مقالات به عنوان ویژه نامه در یک مجلۀ علمی-پژوهشی ارزشمندی خاص خود را داراست، با این وجود شایان ذکر است که امتیاز تعلق گرفته به این مقالات برابر با امتیاز انتشار مقاله در مجموعه مقالات کنگره خواهد بود.
 10. ضمنا مقالات در ISC، SID و سیویلیکا نمایه خواهد شد. 
 11. انتشار مقاله های پذیرفته شده در کتابچه یا لوح فشردۀ مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران و همچنین دریافت گواهی ارایه مقاله (شفاهی و پوستر)، مشروط به ثبت نام نویسندۀ اول مقاله در کنگره و پرداخت هزینۀ ثبت نام  مطابق با توضیحات مندرج در اطلاعات ثبت نام برای شرکت در کنگره است.

توجه: برای آگاهی از چگونگی ارسال خلاصه مبسوط (اصل مقاله)، اینجا را کلیک کنید.


 
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران:
http://congress.iranpa.org/find.php?item=1.87.22.fa
برگشت به اصل مطلب